Nodokļus maksā gandrīz visi, un visiem ir informācija ka tos ir jāmaksā… Bet ne visiem ir informācija ka tos var arī atgriezt/atgūt un kā.

Piedāvājam iespēju katram iepazīties ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgriešanas posmu. Mājas lapa: https://eds.vid.gov.lv/
Zemāk pievienoti ekrānšāviņu (printscreen), kā soli pa solim aizpildīt anketu, lai atgūtu nodokļus.

1.solisEDS-1

2. solisEDS-2

3. solisEDS-3

4. solisEDS-4

5. solisEDS-5

6.solisEDS-6

7.solisEDS-7

8.solisEDS-8

9.solisEDS-9

10.solisEDS-10

11.solisEDS-11

Papildināts ar VID komentāru:

VID  pieejamie materiāli:

https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=7681&hl=1&mod=33

https://www.vid.gov.lv/dokumenti/nodokli/2016/gid_par_2015_iesniegsana_eds_l.pdf

www.vid.gov.lv / Nodokļi / Iedzīvotāju ienākuma nodoklis / Tiesību akti / Metodiskais materiāls “Attaisnotie izdevumi”

Konsultāciju var saņemt gan klātienē, jebkurā KAC, gan arī pa VID informatīvo tālruni: 67120000

Par jaunumiem un aktualitātēm regulāri ziņojam arī twitter un Facebook!

Kā veidojas atgūstamā summa:

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” paredz, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti izdevumi par maksātāja un viņa ģimenes locekļu (gan tādu, kuru rezidences valsts ir Latvijas Republika, gan tādu, kuru rezidences valsts ir cita Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts) kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu, izglītības iegūšanu, par medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu un veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem apdrošināšanas sabiedrībām, kas izveidotas un darbojas saskaņā ar Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu. Vēršam uzmanību, lai saņemtu nodokļa atmaksu par attaisnotajiem izdevumiem, ir jābūt samaksātam iedzīvotāju ienākuma nodoklim. Ja persona nodokli nav maksājusi, tad nodokļa atmaksu nevar saņemt.

MK noteikumos ir noteikts limits summai no kuras tiek aprēķināti attaisnotie izdevumi.

2014.gadā attaisnotajos izdevumos ietveramā summa nedrīkst pārsniegt 213,43 eiro katrai personai./Tātad maksimālā summa, ko 2014. gadā var atgūt par katru personu  = 213,43 eiro  x 24% = 51,22 eiro./

2015.gadā attaisnotajos izdevumos ietveramā summa nedrīkst pārsniegt 213,43 eiro katrai personai. /Tātad maksimālā summa, ko 2015.gadā var atgūt par katru personu  = 213,43 eiro  x 23% = 49,09 eiro./

2016.gadā attaisnotajos izdevumos ietveramā izdevumu norma ērtības nolūkos ir noapaļota uz 215 eiro katrai personai.

Ja attaisnotie izdevumi par konkrēto personu ir bijuši lielāki, tad pārsnieguma summu var pārcelt uz nākamajiem pieciem gadiem.

Minētais attaisnoto izdevumu  ierobežojums neattiecas uz izdevumiem par plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem (ieskaitot zobu protezēšanu).

Tos deklarācijā var iekļaut pilnā apmērā, bet nevar pārnest uz nākamiem pieciem gadiem.

Daži jaunumi, par kuriem noteikti vērts zināt un pastāstīt citiem:

2017.gadā, sniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, attaisnotajos izdevumos varēs iekļaut arī izdevumus par interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.

2017.gadā, sniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016.gadu, attaisnotajos izdevumos pilnā apmērā varēs iekļaut arī izdevumus par:

– olšūnu iegūšanu (folikula iegūšanu) punkcijas ceļā, ja par to nav samaksāts no Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem;

– endoprotēžu un cita veida ar cilvēka organismu savienotu protēžu izgatavošanu un iegādi, ja par to nav samaksāts no Nacionālā veselības dienesta vai citu personu līdzekļiem.

2016.gada ienākumu deklarāciju varēs iesniegt sākot ar 2017.gada 1.martu.

Dalies ar šo ziņu, lai katrs varētu atgūt savus pārmaksātos nodokļus no Valsts! 

Komentēt rakstu

komentāri

Pievienots sadaļā:

Foto, Informatīvi, Pamācoši, Raksti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*